mijn programma-speerpunt

Een vuist tegen armoede

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan.

Een Algemene Maandelijkse Aanvullende Toelage voor mensen met een laag
inkomen zorgt ervoor dat elk gezin een inkomen heeft dat vergelijkbaar is met het niveau van de budgetstandaard.
Hiermee vervangen we ook de meeste tegemoetkomingen door één vaste
maandelijkse toelage. Zo worden de rechten van mensen in armoede proactief toegekend. Bovendien maken we zo komaf met de wildgroei aan tegemoetkomingen en de administratieve rompslomp die daarmee gepaard gaat.

We voorzien maximaal in het automatisch toekennen van rechten. De mensen die steun nodig hebben, krijgen die rechtstreeks.

Groen Brugge blijft druk zetten op de federale regering om alle uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens.

We verlenen op de eerste lijn rechtsbijstand aan de meest kwetsbare groepen. Juridisch advies inwinnen wordt zo voor iedereen toegankelijk.

We voeren een laagdrempelige dienstverlening in rond wonen, water en energie.

Groen Brugge voert ook een structureel beleid rond betaalbaar wonen in, dat zowel het sociaal als het privaat woonbeleid omvat. Dit betekent dat het stadsbestuur de regie neemt over het lokaal woonbeleid, in overleg met armoede en zorgverenigingen en alle relevante partners, en kennis en expertise rond woonmogelijkheden, woonvormen, energiezuinig en duurzaam wonen, renovatiemogelijkheden, bijhorende financieringsmogelijkheden,
...
Zo staat armoede niet langer gelijk aan slechte huisvesting.

Binnen het onderwijs zetten we als lokaal bestuur in op eerlijke kansen voor elk kind. Onderwijscheques zijn daarin slechts één middel, maar ook de scholen zelf kunnen hierin hun steentje bijdragen. Door kritisch na te denken over de kosten van excursies en activiteiten kan de kost voor de leerling verlaagd worden. Eventueel kunnen op stadsniveau afspraken gemaakt worden.

Op het vlak van arbeid en werkgelegenheid nemen we het heft in handen: als
werkgever maar ook als samenwerkende partner met de VDAB en sociale economie. We slaan een brug tussen onderwijs en (toekomstige) werkgevers en benutten de knowhow van alle in Brugge aanwezige scholen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zodat het een verhaal wordt van emanciperende activering en duurzaam werk.

Groen Brugge wil dat gezondheidszorg en preventie in Brugge toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Het nastreven van gelijke kansen en het inzetten op het uitsluiten van armoede zorgen er ook voor dat elke Bruggeling kan genieten van gelijke vrijetijdsparticipatie, of het nu gaat om cultuur, sport, verenigingsleven, het volgen van vormingen
....
Een sterk sociaal beleid betekent ook dat in elk beleidsdomein aandacht wordt geschonken aan mensen in armoede. Bij elke beleidsbeslissing worden de armoedetoets en de éénoudertoets toegepast.

Groen Brugge wil het armoedebeleid vorm geven in samenspraak met mensen die in armoede leven. Daartoe wordt in een structureel verankerd overleg voorzien. Groen Brugge wil dat armoedebestrijding wordt opgenomen in de bevoegdheden van de schepenen