mijn programma-speerpunt

Dierenwelzijn


> In Brugge moet het programma voor de opvang van kittens van het asiel van Oostende worden overgenomen. De volwassen katten moeten grotere kooien en meer comfort krijgen. Zieke dieren moeten behandeld worden.

> Brugge biedt katteneigenaars een premie aan voor de sterilisatie van hun dieren.

> Er wordt een zwerfkattenprogramma op poten gezet waarbij de katten gevangen worden, gesteriliseerd, ontwormd, ontvlooid en vervolgens teruggeplaatst worden.

> Circussen en kermisattracties met dieren worden niet toegelaten op Brugs grondgebied.

> De verkoop van gezelschapsdieren zoals cavia’s, konijnen,... op de markt wordt niet meer toegelaten. Dit leidt tot impulsieve aankopen met verwaarloosde dieren tot gevolg.

> De kinderboerderij wordt een toonvoorbeeld van diervriendelijkheid. Konijnen in kleine kooien, varkens in een kleine stal,... horen daar niet bij.

> Experts inspecteren regelmatig het welzijn van de koetsenpaarden en van de dieren in het dolfinarium.

> Bij overlast door overpopulatie van bepaalde soorten gaat de stad doordacht te werk. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de soort.

> Brugge geeft geen toelating aan nieuwe pelsdierhouderijen of uitbreidingen van pelsdierhouderijen.

> De gemeente voert een preventief beleid op vlak van vossen. Door inwoners te stimuleren gerichte maatregelen te treffen wordt schade door vossen vermeden.

> In Brugge komen er geen bedreigde diersoorten zoals Blauwvintonijn op het menu.

> Er komt een meldpunt voor dierenmishandeling en overlast door dieren. In samenwerking met de politie worden de meldingen effectief opgevolgd.

> Brugge ondersteunt veeboeren die diervriendelijk te werk gaan.

> Brugge voorziet in voldoende uitlaat- en losloopplekken voor honden. Ook het aanbod hondentoiletten wordt uitgebreid.